DAŇOVÉ
PORADENSTVÍ

nabízíme Vám naše služby
za přijatelné ceny

O nás

1

Od roku 1993 se zabýváme zpracováním jednoduchého a podvojného účetnictví, mezd a mzdové evidence fyzických osob a malých a středních firem a od roku 1998 daňovým poradenstvím

2

Naše služby jsou pojištěny na odpovědnost za případně způsobené chyby zpracováním účetnictví nebo daňové evidence a při poskytování daňového poradenství

3

Naším cílem je spokojený klient na základě oboustranné spolupráce. Své služby nabízíme klientům po celé ČR.

4

Pro své klienty se snažíme poskytovat maximální profesionální služby dle požadavků a přání klientů v rámci zákonem stanovených podmínek.

Služby

Zpracováváte si sami účetnictví nebo vedete daňovou evidenci? A obáváte se případné kontroly ze strany úřadů, nebo jen chcete mít jistotu, že máte vše cv pořádku?

Komplexní kontrola
Zpracování veškerých přiznání
Zpracování a vedení účetnictví
Daňové poradenství
Komplexní daňové a účetní poradenství
Zpracování daňových přiznání
Daňová optimalizace
Zajištění odkladu termínu pro přiznání
Vedení účetnictví a daňové evidence
Zpracování mezd a mzdové evidence
Zpracování veškerých formulářů

Ceník

Jedná o orientační ceny, které jsou s klientem řešeny individuálně dle jeho požadavků na poskytované služby.

Ceník účetnictví Ceník daňové evidence

CENÍK PRACÍ - DAŇOVÁ EVIDENCE

BOD POPIS CENA v Kč BEZ DPH
DAŇOVÁ EVIDENCE
1.Cena za jednu položku v peněžním deníku 15 Kč/položka
2.Zpracování a elektronické podání daňového přiznání k DPH, dodatečnoho DaP k DPH 600 Kč/ks
3.Zpracování a elektronické podání kontrolního hlášení, následného KH 600 - 1200 Kč/ks
4.Zpracování a elektronické podání souhrnného hlášení, následného SH 240 Kč/ks
5.Párování položek výpisů z BÚ 300 Kč / hod.
6.Zpracování a elektronické podání daňového přiznání k dani silniční 360 Kč/auto
min. 600Kč
max. 2160 Kč
7.Zpracování a elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob 1800 Kč
8.Zpracování přehledu OSVČ soc. poj. 240 Kč
9.Zpracování přehledu OSVČ zdrav. poj. 240 Kč
MZDY
10. Zpracování mzdy jednoho zaměstnance za jeden měsíc (včetně zpracování a předložení přehledů pro SP a ZP, zpracování evidenčních listů důchodového pojištění, potvrzení o zdanitelných příjmech, přihlášek a odhlášek zaměstnance) 240 Kč / zaměstnanec
11. Zpracování a elektronické podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funk. pož. a daně srážkové 600 Kč / ks
12.Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance 360 Kč / zaměstnanec
13.Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů pro zaměstnance 600 Kč
14. Zpracování pracovní smlouvy (PS), dodatků k PS, ukončení pracovního poměru, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti 600 Kč / ks
15.Zpracování a poskytnutí VZORU viz. bod 13 2 400 Kč
OSTATNÍ PRÁCE
16.Ostatní práce dle dohody a požadavku objednatele, např. zpracování výkazů pro banku, předběžné závěrky, atd. 360 Kč / hod.
17.Daňové a ekonomické poradenství dle dohody a požadavku objednatele1000 Kč / hod.
18.Zastupování na úřadech a org. státní správy
Cena platí pro smluvní klienty, kterým jsme zpracovali daňovou evidenci nebo účetnictví. Jinak platí cena daňového poradenství.
240 Kč / hod.

CENÍK PRACÍ - ÚČETNICTVÍ

BOD POPIS CENA v Kč BEZ DPH
ÚČETNICTVÍ
1. Cena za jednu položku v účetním deníku 25 Kč/položka
2.Zpracování a elektronické podání daňového přiznání k DPH, dodatečnoho DaP k DPH 600 Kč/ks
3.Zpracování a elektronické podání kontrolního hlášení, následného KH 600 - 1200 Kč/ks
4.Zpracování a elektronické podání souhrnného hlášení, následného SH 240 Kč/ks
5.Párování položek výpisů z BÚ 300 Kč / hod.
6.Zpracování a elektronické podání daňového přiznání k dani silniční 360 Kč/ks
min. 600Kč
max. 2160 Kč
7.Zpracování a elektronické podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k úč. Závěrce 9600 Kč
MZDY
8. Zpracování mzdy jednoho zaměstnance za jeden měsíc (včetně zpracování a předložení přehledů pro SP a ZP, zpracování evidenčních listů důchodového pojištění, potvrzení o zdanitelných příjmech, přihlášek a odhlášek zaměstnance) 240 Kč / zaměstnanec
9. Zpracování a elektronické podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funk. pož. a daně srážkové 600 Kč / ks
10.Roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance 360 Kč / zaměstnanec
11.Zpracování daňového přiznání k dani z příjmů pro zaměstnance 600 Kč
12. Zpracování pracovní smlouvy (PS), dodatků k PS, ukončení pracovního poměru, dohod o provedení práce, dohod o pracovní činnosti 600 Kč / ks
13.Zpracování a poskytnutí VZORU viz. bod 12 2 400 Kč
OSTATNÍ PRÁCE
14.Ostatní práce dle dohody a požadavku objednatele, např. zpracování výkazů pro banku, předběžné závěrky, atd. 360 Kč / hod.
15.Daňové a ekonomické poradenství dle dohody a požadavku objednatele1000 Kč / hod.
16.Zastupování na úřadech a org. státní správy
Cena platí pro smluvní klienty, kterým jsme zpracovali daňovou evidenci nebo účetnictví. Jinak platí cena daňového poradenství.
240 Kč / hod.

Daňový kalendář 2020

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
9. ledna

Spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2019 (mimo spotřební daň z lihu)
17. ledna

Intrastat

podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma
20. ledna

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. ledna

Spotřební daň

splatnost daně za prosinec 2019 (pouze spotřební daň z lihu)
27. ledna

Daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 4. čtvrtletí 2019

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za prosinec 2019
daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí 2019
kontrolní hlášení za prosinec 2019
kontrolní hlášení za 4. čtvrtletí 2019
souhrnné hlášení za prosinec 2019
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2019
27. ledna

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2019

Spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2019 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za prosinec 2019
31. ledna

Biopaliva

hlášení dle § 19 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb.

Daň silniční

daňové přiznání a daň za rok 2019

Daň z nemovitých věcí

daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2020

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2019
10. únor

Spotřební daň

splatnost daně za leden 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
17. únor

Daň z příjmů

podání žádosti o provedení ročního zúčtování správci daně
podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti na zdaňovací období 2020 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2019
18. únor

Intrastat

podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma
20. únor

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. únor

Spotřební daň

splatnost daně za leden 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25. únor

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za leden 2020
kontrolní hlášení za leden 2020
souhrnné hlášení za leden 2020
daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2020
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za leden 2020 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za leden 2020
2. březen

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2020
podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
11. březen

Spotřební daň

splatnost daně za únor 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
16. březen

Daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň
17. březen

Intrastat

podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma
20. březen

Daň z příjmů

elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2019
měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
25. březen

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za únor 2020
kontrolní hlášení za únor 2020
souhrnné hlášení za únor 2020

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2020

Spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za únor 2020 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za únor 2020
26. březen

Spotřební daň

splatnost daně za únor 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
31. březen

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020
1. duben

Daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2019
9. duben

Spotřební daň

splatnost daně za březen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. duben

Daň silniční

záloha na daň za 1. čtvrtletí 2020
20. duben

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Intrastat

podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma
15. duben

Spotřební daň

splatnost daně za březen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
27. duben

Daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 1. čtvrtletí 2020

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za březen 2020
daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí 2020
kontrolní hlášení za březen 2020
kontrolní hlášení za 1. čtvrtletí 2020
souhrnné hlášení za březen 2020
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí 2020

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2020

Spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za březen 2020 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za březen 2020
30. duben

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2020
11. květen

Spotřební daň

splatnost daně za duben 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
20. květen

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti

Intrastat

podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma
25. květen

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za duben 2020
kontrolní hlášení za duben 2020
souhrnné hlášení za duben 2020

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2020

Spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za duben 2020 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za duben 2020
splatnost daně za duben 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
1. červen

Daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020
9. červen

Spotřební daň

splatnost daně za květen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. červen

Daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň
pololetní záloha na daň
16. červen

Intrastat

podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma
22. červen

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. červen

Spotřební daň

splatnost daně za květen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25. červen

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za květen 2020
kontrolní hlášení za květen 2020
souhrnné hlášení za květen 2020

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2020

Spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za květen 2020 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za květen 2020
30. červen

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2020
1. červenec

Daň z příjmů

podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2019, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
2. červenec

oznámení CRS (GATCA)

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů

oznámení FATCA

podání oznámení dle § 13k zákona č. 164/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů
10. červenec

Spotřební daň

splatnost daně za červen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. červenec

Daň silniční

záloha na daň za 2. čtvrtletí 2020
17. červenec

Intrastat

podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma
20. červenec

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
27. červenec

Daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 2. čtvrtletí 2020

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za červen 2020
daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí 2020
kontrolní hlášení za červen 2020
kontrolní hlášení za 2. čtvrtletí 2020
souhrnné hlášení za červen 2020
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 2020

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2020

Spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červen 2020 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za červen 2020
splatnost daně za červen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
30. červenec Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
31. červenec

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020
10. srpen

Spotřební daň

splatnost daně za červenec 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
18. srpen

Intrastat

podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma
20. srpen

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. srpen

Spotřební daň

splatnost daně za červenec 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25. srpen

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za červenec 2020
kontrolní hlášení za červenec 2020
souhrnné hlášení za červenec 2020

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2020

Spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za červenec 2020 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za červenec 2020
31. srpen

Daň z nemovitých věcí

splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2020
9. září

Spotřební daň

splatnost daně za srpen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. září

Daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň
16. září

Intrastat

podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma
21. září

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. září

Spotřební daň

splatnost daně za srpen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25. září

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za srpen 2020
kontrolní hlášení za srpen 2020
souhrnné hlášení za srpen 2020

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2020

Spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2020 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za srpen 2020
30. září

Daň z přidané hodnoty

žádost o vrácení DPH z EU dle § 82 zákona o DPH

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2020
12. říjen

Spotřební daň

splatnost daně za září 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. říjen

Daň silniční

záloha na daň za 3. čtvrtletí 2020
16. říjen

Intrastat

podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma
20. říjen

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a splatnost daně k MOSS

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
26. říjen

Daň z hazardních her

daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2020

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za září 2020
daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí 2020
kontrolní hlášení za září 2020
kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí 2020
souhrnné hlášení za září 2020
souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2020

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2020

Spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2020 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za září 2020
splatnost daně za září 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
30. říjen Podání oznámení o splnění povinnosti zajistit minimální množství biopaliv a splatnost související jistoty
31. říjen

Daň z přidané hodnoty

poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
2. listopad

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020
9. listopad

Spotřební daň

splatnost daně za říjen 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
18. listopad

Intrastat

podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma
20. listopad

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
24. listopad

Spotřební daň

splatnost daně za říjen 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
25. listopad

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za říjen 2020
kontrolní hlášení za říjen 2020
souhrnné hlášení za říjen 2020

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2020

Spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2020 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za říjen 2020
30. listopad

Daň z nemovitých věcí

splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2020
10. prosinec

Spotřební daň

splatnost daně za listopad 2020 (mimo spotřební daň z lihu)
15. prosinec

Daň silniční

záloha na daň za říjen a listopad 2020, popř. záloha ve výši nejméně 70 % roční daňové povinnosti, pokud je poplatníkem daně provozovatel vozidla se sníženou sazbou daně podle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční

Daň z příjmů

čtvrtletní záloha na daň
pololetní záloha na daň
16. prosinec

Intrastat

podání hlášení do Intrastatu - elektronická forma
21. prosinec

Daň z příjmů

měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
28. prosinec

Daň z přidané hodnoty

daňové přiznání a daň za listopad 2020
kontrolní hlášení za listopad 2020
souhrnné hlášení za listopad 2020

Energetické daně

daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2020

Spotřební daň

daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2020 (pokud vznikl nárok)
daňové přiznání za listopad 2020
splatnost daně za listopad 2020 (pouze spotřební daň z lihu)
31. prosinec

Daň z příjmů

odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2020

Reference

Kariéra

Kvalita, osobní přístup, důvěra, spolupráce. Toto pro nás nejsou pouze slova, ale stěžejní hodnoty, na základě, kterých zakládáme veškeré naše firemní operace. Teď hledáme Tebe – dalšího člověka, kdo nám tyto hodnoty pomůže komunikovat.

Poradna

Na tomto místě rádi zodpovíme Vaše dotazy,které se týkají daňové a finanční problematiky. Vyplňte prosím pečlivě všechna požadovaná data a zadejte Váš dotaz.


Centrála společnosti

Anna Kupková

(+420) 737 227 535
11. patro budovy AZ-Tower
Pražákova 1008/69, Brno

Po – Pá: 08:00 – 16:30

Neváhejte nás kontaktovat telefonicky či osobně.

Daňový poradce

Ing. Nikola Bula

(+420) 777 618 728
kancelář:
Havlíčkovo nám. 152
591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 46226991
DIČ: CZ7507294817

Fakturační údaje

Bula & Collegas s.r.o.

Pražákova 1008/69
Štýřice, 639 00 Brno

IČ: 06869181

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, pod spisovou značkou C 104798/KSBR